+31 (0)162 677 578info@hpproducts.nl
HP Products

Disclaimer

De website www.hpproducts.nl is eigendom van HP Products B.V. De website wordt uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik ter beschikking gesteld. Al het overige gebruik is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van HP Products B.V.

HP Products B.V. heeft de nodige zorgvuldigheid in acht genomen bij de totstandkoming van deze website. Uit het oogpunt van zorgvuldigheid is aan de inhoud van deze website de grootst mogelijke aandacht besteed. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, voor 100% correct is. Het is niet mogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze website.


Bijdragen aan de website door derden en verwijzingen van of naar derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van HP Products B.V. Het gebruik van de website is voor uw eigen rekening en risico. HP Products B.V. kan of is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van het door uw gebruik van de website noch voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op de website van HP Products B.V.

HP Products is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website voor zover die door derden wordt aangeboden. HP Products is niet verantwoordelijk voor eventuele overeenkomsten die zijn aangegaan naar aanleiding van of door tussenkomst van HP Products B.V., HP Products B.V. behoudt zich het recht voor de door derden aangeboden informatie te wijzigen of te verwijderen indien deze in strijd is met de wet of regelgeving dan wel in strijd is met goede zeden, openbare orde, de overeengekomen algemene voorwaarden en of Netiquette.

Wijzigingen

HP Products B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Waarbij altijd de laatste wijzigingen van toepassing zijn.
Check daarom regelmatig de disclaimer op onze website voor eventuele wijzigingen in het beleid van HP Products B.V.

Bezwaren

Heeft u bezwaar tegen een onderwerp en/of de getoonde afbeelding of heeft u vragen en/of opmerkingen over de website van HP Products B.V. dan kunt u dat kenbaar maken aan bij webmaster@hpproducts.nl Wij zullen u klacht, op- of aanmerking zorgvuldig bestuderen en daar waar nodig direct actie ondernemen.