+31 (0)162 677 578info@hpproducts.nl
HP Products

Cookies

HP Products B.V. maakt gebruik van een programma dat onder andere registreert hoe vaak onze website wordt bezocht, via welke links dat gebeurt en wat de voorkeuren van haar bezoekers zijn. HP Products B.V. gebruikt hiervoor cookies. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen blijven anoniem.

We gebruiken deze informatie voor het verbeteren van onze dienstverlening en zo de inhoud en presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat wordt opgeslagen op de vaste schijf van uw computer. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsites en bevat een aantal gegevens over deze bezoeken. De instellingen van de internetbrowser wat betreft het accepteren cookies kunt u zelf instellen. De standaardinstellingen van uw browser zijn meestal zo ingesteld dat zij alle cookies accepteren. In de Help-functie van de browser vind je alle specifieke informatie over cookies. Op onze site wordt ook gebruik gemaakt van cookies.

Wijzigingen in deze verklaring

Wij hebben te allen tijde het recht om de manier waarop wij cookies gebruiken en persoonlijke gegevens en andere informatie verzamelen, versturen en verwerken, te wijzigen indien wij dat nodig achten of het wettelijk noodzakelijk is. Deze Privacyverklaring kan derhalve nu en dan aangepast worden aan de nieuwste (wettelijke) wijzigingen.